Media machine

Kategorie

AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKCE

Hledáte dodavatele pro kompletní nebo dílčí zajištění výroby vašeho audiovizuálního díla? Obraťte se na nás. Máme bohaté zkušenosti s výrobou hudby, komerčních prezentací, fotore- portáží i filmových projektů včetně možnosti zajištění jejich následné distribuce a duplikace. Ve spolupráci s našimi partnery pro vás zajistíme vše včas a v požadované kvalitě.

Kategorie
Briliantina 

NOVINKY